Szybko zdobyć dobry zawód

Łatwiej wybrać dobrą uczelnię wyższą niż właściwą szkołę policealną. Tu liczy się nie tyle prestiż uczelni, co umiejętność przekazania słuchaczowi wiedzy praktycznej.

Oczywiście, jeżeli mamy zamiar uczyć się tylko po to, aby jeszcze o dwa lata przedłużyć sobie dzieciństwo, znalezienie odpowiedniej placówki nie powinno nastręczać trudnosci. Jednak większość osób decydujących się na edukację w szkołach policealnych wcale nie ma dużo czasu. Chcą szybko zdobyć niezbędne umiejętności i uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu, aby ewentualnie dopiero później, już pracując, kontynuować naukę wyższej uczelni.

Coraz częściej naukę w szkołąch policealnych wybierają absolwenci udzelni wyższych, chcący poznać arkana nowej profesji, a także studenci, zdobywający tymczasowy zawód niejako na marginesie studiów. Zajęcia w niektórych szkołąch nie odbiegają od poziomu uniwersyteckiego, z tą różnicą, że nacisk kłądzie się przede wszystkim na praktyczne opanowanie zawodu, choć w programie znajdują się również przedmioty mające kształtować ogólną kulturę i wiedze absolwenta (język polski, biologia, języki obce). W przypadku większości kierunków kształcących w zawodach związanych z kontaktem z ludźmi (od barmana, poprzez fryzjera aż po technika administracji), słuchacze biorą udział w wykładach z psychologii.

Znaczna część szkoł policealnych oferuje naukę bezpłatną. W naszych poszukiwaniach warto zwracać uwagę na ten aspekt, jednak nie zapominajmy, że - niezależnie od tego czy czesne będzie wysokie, niskie, czy też zerowe - zawieramy ze szkołą swoisty kontrakt edukacyjny. Przy rekrutacji zapytajmy o umowę, zażyczmy sobie ujęcia na piśmie obowiązków obu stron. Brak umowy daje bowiem szkole prawo do przeniesienia nas z grupy do grupy, zmiany programu nauczania, albo - w skrajnym przypadku - zawieszenia zajęć; np. z powodu niskiej liczby słuchaczy. jeśli nie zadbamy na poczatku o zabezpieczeni eswoich praw, może okazać się, że po trzech semestrach nauki znajdujemy się w tym samym punkcie, co na początku.

Precyzyjne wywiązanie się przez szkołę z jej obowiązków wobec słuchacza, ma w przypadku edukacji policealnej znaczenie kluczowe: ukończenie szkoły ma nas przecież przygotować do zdania państwowego egzaminu uprawniającego do tytułu technika (lub równorzędnego).
gm
więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 9673 razy.