Akademia Mechatroniki Pojazdowej Szkoła Policealna

obserwuj szkołę

Akademia Mechatroniki Pojazdowej istnieje od 2003 r. Jest to to szkoła policealna bez matury.

Kurs roczny Kurs dwuletni (z dyplomem technika) Kurs dwuletni (bez dyplomu technika)
Technik pojazdów samochodowych