3 - letnie Technikum Uzupełniajace w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach

obserwuj szkołę