Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

obserwuj szkołę